schoolgesprekken 3 en 8 (in andere groepenindien gewenst)