gezamenlijke jaarafsluiting (inclusief vierjarigen, exclusief ouders)