8.45 – 9.15 introductie voor ouders van nieuwe kleuters